Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОКУРОРІВ

Консультативна рада Європейських прокурорів CCPE

(http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_en.asp )

 

 Заснована Комітетом Міністрів Ради Європи 13 липня 2005 року з метою підготовки висновків стосовно питань, які стосуються органів прокуратури, а також сприяння ефективній імплементації Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи (2000) від 6 жовтня 2000 року про роль державного обвинувачення в системі кримінального судочинства.

Відзначаючи успіх у проведенні попередніх конференцій Генеральних прокурорів Європи, завданням КРЄП є продовження організації конференцій на теми, які цікавлять європейську прокурорську спільноту.

Дана установа розглядається як ключовий інструмент із вироблення правил і норм, що стосуються діяльності органів прокуратури.

До основних повноважень КРЄП належить:

·  підготовка висновків Європейському Комітету з питань злочинності щодо проблем, які виникли у зв’язку імплементацією Рекомендацій (2000) 19 стосовно ролі прокуратури у системі кримінального судочинства;

·  підготовка за запитом Комітету Міністрів, Європейського Комітету з питань злочинності або будь-якого іншого органу Ради Європи висновку щодо проблем, які стосуються органів прокуратури;

· збір інформації про діяльність органів прокуратури у Європі.

Формами роботи КРЄП є:

· пленарні засідання (основна форма);

· засідання Бюро;

· засідання робочих груп

Пленарні засідання проходять на регулярній основі, як правило раз на рік. Перше засідання Консультативної ради європейських прокурорів відбулось 6 липня 2006 року в м. Москва.

 

 

Документи:
 

Висновок № 2  «Альтернативні кримінальному переслідуванню заходи»

 

 

Висновок № 3 «Роль прокуратури поза межами кримінально-правової сфери»

 

Висновок № 5 “Прокуратура та ювенальна юстиція”

 

 

Висновок № 6  "Про відносини прокурорів з адміністрацією в’язниць

 

Звіт групи спеціалістів щодо ролі прокуратури поза межами кримінально-правової сфери

Висновок (2013) №8 Консультативної ради Європейських прокурорів «Про взаємовідносини між прокурорами і ЗМІ», який був прийнятий на 8-му пленарному засіданні КРЕП, яке відбувалося в Єревані 8-9 жовтня 2013 року.