Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
Бачення, місія, цінності діяльності прокуратури


Стратегія розвитку прокуратури на 2021-2023 роки

Результати реформування прокуратури

Спеціалізація прокурорів
Бачення

Люди в Україні довіряють і використовують правові механізми доступу до правосуддя, протидії та запобігання злочинності.

Прокуратура ефективно реалізовує конституційні функції на підставі найкращих стандартів професійної компетентності, етики та доброчесності.

Прокурори забезпечують дотримання прав та інтересів потерпілих, свідків, а також фундаментальних прав підозрюваних і обвинувачених, інших учасників процесу згідно з високими стандартами захисту прав людини.


Місія

Прокуратура, керуючись принципами верховенства права, забезпечує дотримання конституційних прав і свобод людини, координує формування кримінально-правової політики та діяльність органів правопорядку з метою забезпечення громадської безпеки та законності.

Прокурор представляє інтереси Українського народу (суспільства та держави) у кримінальному процесі (у виключних випадках – в інших видах проваджень) з метою забезпечення права на справедливий суд для потерпілого, обвинуваченого й інших учасників процесу.


Цінності

Права та свободи людини

Повага до прав і свобод, честі та гідності людини, прагнення захищати людину, її життя і здоров’я, недоторканність та безпеку, висока довіра до роботи прокурорів – найважливіші орієнтири у діяльності прокуратури.

Прокурори усвідомлюють, що добробут людей значною мірою залежить від забезпечення верховенства права, законності та правопорядку, зокрема прокуратура докладає зусиль для захисту економічних свобод, інвестицій і бізнесу. 

У своїй діяльності прокурор керується затвердженими стандартами, які відповідають найвищим міжнародним вимогам і практиці Європейського суду з прав людини.

Незалежність

Прокурор є вільним від незаконного зовнішнього чи внутрішнього втручання під час виконання своїх обов’язків щодо дотримання і застосування закону та верховенства права, прагне до справедливості у кожному випадку. Прокурор використовує передбачені законом засоби захисту від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу в ході виконання службових обов’язків.

Реалізовуючи конституційні функції, прокурор самостійно приймає рішення, виконує лише ті вказівки прокурора вищого рівня, які надані йому із дотриманням вимог закону. Добір і призначення прокурорів здійснюються на основі оцінки за об’єктивними критеріями, незалежно від статі, етнічної приналежності чи політичного впливу.


Відкритість та прозорість

Прокурори в межах компетенції відкрито і відповідно до затверджених стандартів комунікують із громадянами та суспільством як безпосередньо, так і через засоби масової інформації. Прокуратура збирає, аналізує та оприлюднює дані про свою діяльність для того, щоб кожен міг упевнитись в ефективності використання державних ресурсів під час забезпечення прокурорами законності заради загального суспільного блага.

Професійний розвиток

Прокуратура проводить відкриті конкурси з добору прокурорів і державних службовців із метою залучення найбільш кваліфікованих кандидатів.

Прокурори постійно навчаються, удосконалюючи свої фахові компетенції, з метою формування професійної культури. Прокурори працюють у команді на основі взаємної поваги та взаємної відповідальності, сповідують рівне ставлення до всіх. Тренінговий центр прокурорів України, застосовуючи найкращі світові напрацювання, а також прикладне спрямування діяльності, сприяє постійному підвищенню кваліфікації працівників прокуратури, які обмінюються досвідом, усталеними практиками та чутливо реагують на зміни.


Довіра людей

Суспільство є ключовим партнером прокуратури, тому довіра до прокуратури й органів правопорядку – необхідна умова для подолання злочинності та корупції. 

Прокурори мають нульову толерантність до будь-яких проявів порушень прав і свобод людини, безкарності та корупції як у команді, так і в державі загалом, жорстко на них реагують.


Бачення, місія, цінності діяльності прокуратури