Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
Приймання запитів та надання інформації

Відповідно до вимог статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

 Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у спеціально відведеному місці що знаходиться на 1 поверсі приміщення Офісу Генерального прокурора за адресою: 01011, м.Київ по вул. Різницькій, 13/15 (вхід у приміщення центрального апарату забезпечується зі сторони вул.Гусовського - «Приймальня громадян»).

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

Запити на інформацію подаються на:

- на поштову адресу Офісу Генерального прокурора: вул. Різницька, 13/15, місто Київ, 01011

- адресу електронної пошти: [email protected]

- за телефоном: (044) 596 -70-70;

- шляхом заповнення електронної форми запиту

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію Офісом Генерального прокурора розроблено Форма для подання запиту на отримання публічної інформації, яку можна отримати приміщенні «Приймальні громадян» Офісу Генерального прокурора: вул. Різницька, 13/15, місто Київ, 01011, та на даному веб-сайті.

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником відділу розгляду запитів на публічну інформацію, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації» парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

Інформація про систему обліку, види інформації, якою володіє Офіс Генерального прокурора


ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України

 

Телефони «гарячої лінії» та електронні поштові адреси обласних прокуратур відповідно до Закону України «Про звернення громадян»