Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПРОКУРОРІВ

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПРОКУРОРІВ 

(http://www.iap-association.org )

 

Міжнародна асоціація прокурорів (далі – МАП) на сьогодні є єдиним неурядовим та неполітичним всесвітнім об’єднанням прокурорів із спеціальним консультативним статусом при ООН, що налічує близько 130 організаційних членів та об’єднує індивідуальних учасників з більш ніж 140 країн світу.

МАП була створено у червні 1995 року при Організації Об’єднаних Націй у м. Відні. Асоціація офіційно розпочала свою діяльність у вересні 1996 року під час своїх перших Загальних зборів у місті Будапешті. Основним імпульсом до її створення слугувало стрімке зростання рівня транснаціональної злочинності, особливо у сфері незаконного обігу наркотиків, відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом, і шахрайства. Виникла потреба у забезпеченні ширшого міжнародного співробітництва між прокурорами і досягненні більшої оперативності та ефективності при наданні взаємної правової допомоги, відстеженні майна, придбаного незаконним шляхом, та реалізації інших заходів міжнародного співробітництва.

 

 

Основні цілі та завдання МАП

 

·      сприяння ефективному, справедливому, неупередженому та дієвому розслідуванню кримінальних справ;

·      дотримання та захист прав людини, як це визначено у Загальній Декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 р.;

·      сприяння досягненню високих стандартів та принципів здійснення правосуддя у кримінальних справах, включаючи процедури, спрямовані як на захист від судових помилок, так і їх вирішення з метою забезпечення верховенства закону;

·      сприяння досягненню та розвитку принципів і стандартів, що визнані міжнародним співтовариством як необхідні для здійснення належного і незалежного розслідування кримінальних справ;

·      міжнародне сприяння прокурорам у боротьбі з організованою злочинністю з метою:

- підтримки міжнародного співробітництва на стадії зібрання та надання доказів; виявлення, вилучення та конфіскації коштів, отриманих злочинним шляхом, і кримінального переслідування злочинців, що переховуються від слідства;

- сприяння оперативному та ефективному міжнародному співробітництву з даних питань;

·      сприяння реалізації заходів для усунення корупції в державному управлінні;

·      сприяння просуванню професійних інтересів прокурорів та визнанню їхньої ключової ролі в досягненні цілей правосуддя у кримінальних справах;

·      сприяння встановленню добрих стосунків між індивідуальними прокурорами і органами прокуратури, полегшенню обміну та поширенню інформації, експертних знань і досвіду між ними та, з цією метою, заохочення використання інформаційних технологій;

·      сприяння вивченню порівняльного кримінального права та процесу і сприяння прокурорам, які займаються проектами реформування системи правосуддя;

·      співробітництво з міжнародними юридичними організаціями з метою розвитку вищевказаних цілей.

 

 

Посадові особи

 

Керівний та адміністративний орган Асоціації – Виконавчий комітет, який складається не менше ніж із десяти та не більше ніж із тридцяти призначених членів, які представляють ті регіони світу, де має своїх представників Асоціація. У цей час Комітет складається із тридцяти членів, що представляють двадцять шість країн світу.

Рішення з організаційних та інших важливих питань діяльності Асоціації приймаються Виконавчим комітетом під час Загальних зборів. Асоціація обирає Президента, шість Віце-президентів та Генерального секретаря, який є виконавчим директором Асоціації та керує її повсякденною роботою.

Виконавчий комітет також призначає Генерального радника, який має репрезентативні функції і відповідальний за програмну роботу Асоціації.

Крім Виконавчого комітету, Асоціація має Комітет з розв’язання конфліктів, який є вищим органом для вирішення правових суперечок, та інші комітети, наділені особливими функціями, пов’язаними з цілями і діяльністю Асоціації.

 

Членство

 

У 2005 році Генеральна прокуратура України за рішенням Виконавчого комітету Міжнародної асоціації прокурорів набула організаційного членства в даній організації.

Документи

1.    Стандарти безпеки та захисту прокурорів і їх сімей (2008 рік)

2.    Стандарти професійної відповідальності та основні права і обов’язки прокурорів (1999 рік)